10

Sosyal medyayı aktif kullanma derecenizi 5 üzerinden belirtebilir misiniz? (5 Yüksek )